Logo

Merchandise online store

Coming soon

1991-1992

Hotspurts in Nichelino & the New Club

 

Jekk forsi fuq il-pitch ma konniex entuzjazmajna lis-supporters taghna, barra mill-ground saru zviluppi nteressanti hafna dwar local gdid ghall-klabb taghna. Ghal l-ahha tas-sena tal-1990 l-Onorevoli Ministru ghal Ghawdew Anton Tabone, waqt zjara fil-klabb kien innora l-limiti kollha tal-post, kien tana x’nifhmu li seta’ kien hem i-possibilta’ li nakkwistaw local ahjar milli kellna. Ghal sena shiha mbaghad ma kienx sar ebda zvilupp izda fit-23 ta’ Jannar 1992, wara li filghodu kellna zjara mill-Prim Ministru, l-Onorevoli Eddie Fenech Adami, filghaxija delegazzjoni tal-kumitat kellha laqgha mal-Ministru fid-dar tieghu fi-Pjazza San Frangisk. Il-Ministru fisser li l-politika tal-Gvern kienet dik li jghin kemm jista’, b’xi mod jew iheor, lill-klabbs sportive u ohrajn biex dawn jizviluppaw u jimxu l-quddiem. Wara li tkellem mal-kumitat u anke wara z-zjara tieghu fil-klabb hu fehem li local gdid kien prijorita’ ghall-Victoria Hotspurs.

 

Konna nafu wkoll li kien ferm difficli li jinstab post addattat fl-inhawi ta’ fejn Pjazza San Frangisk. Ghalhekk huwa offrielna garaxx kbir fi Triq Enrico Mizzi, parti mill-isptar l-antik, li kien ser jitwaqqa u floku jitla’ l-klabb il-gdid taghna. Il-lokal kien idejali, kwazi gol-pjazza nnifisha u l-kumitat laqa’ din l-offerta bil-ferh. Nhar is-7 ta’ Frar 1992 il-President Gorg Said u Michael Camilleri iffirmaw ftehim provizorju dwar it-tmexxija ta’ da nil-post fil-prezenza ta’ l-Onorevoli Ministru u tas-Sur Victor Vella Muskat, Segretarju ghal Ghawdex, li ffirma ghan-naha tal-Gvern.

 

Din kienet holma li bdiet issir realta. Fi tmien l-istagun gie deciz li, issa li kellna c-cwievet ta’ da nil-garazz, il-Laqgha Generali naghmluha hem gew stess.

The team

Victoria Hotspurs before the match against Nichelino at the Centro Sportivo Don Bosco in Nichelino – 03/10/91. Victoria Hotspurs won the game 3-1.

Back Row: Vincent Grech (kowc) , S.Sillato, R.Masini, Tw.Farrugia, R.Portelli, N.Cardona, T.Grech.

Front Row: C.Formosa, L.Cremona, M.Cremona, Tw.Attard, M.Cremona, F.Portelli

Results

12.10.91
vs Xaghra Utd
1-1
C.Buttigieg
20.01.91
vs Xewkija Tigers
1-1
Tw.Farrugia
03.11.91
vs Nadur Youngsters
1-2
F.Portelli (pen.)
23.11.91
vs Qala St.Joseph
0-0
30.11.91
vs Kercem Ajax
1-0
o.g.
15.12.91
vs Sannat Lions
1-0
C.Formosa
28.12.91
vs Munxar Falcons
0-1
11.01.92
vs Xaghra Utd
2-1
J.Falzon, N.Cardona
19.01.92
vs Xewkija Tigers
1-3
N.Cardona
02.02.92
vs Nadur Youngsters
1-0
C.Attard
16.02.92
vs Qala St.Joseph
2-1
Tw.Attard, Tw.Farrugia
15.03.92
vs Kercem Ajax
2-1
J.Falzon, C.Attard
29.03.92
vs Sannat Lions
2-3
C.Cini, N.Cardona
12.04.92
vs Munxar Falcons
1-3
Tw.Attard (pen.)

Table

Xaghra Utd
35
Xewkija Tigers
28
Victoria Hotspurs
21
Sannat Lions
19
Nadur Youngsters
19
Munxar Falcons
16
Qala St. Joseph
15
Kercem Ajax
2
Gozo 1st Division League

GFA Cup

18.04.92
Pre-Round
vs Ghajnsielem
2-1
a.e.t
26.04.92
Quarter-Final
vs Xewkija Tigers
2-1
C.Cini, M.Cremona
10.05.92
Semi-Final
vs Bosco Youths
0-1
Another loss in this KO, this time against a 2nd division team

Independence Cup

04.09.91
Pre-Round
vs Nadur Youngsters
1-0
S.Debono
09.09.91
Quarter-Final
vs Sannat Lions
2-0
Mel.Cremona
15.09.91
Semi-Final
vs Munxar Falcons
4-1
Tw.Farrugia (3), C.Attard
22.09.91
Final
vs Xaghra Utd
0-1

Tazza Gemeherija

13.10.90
Semi-Final
vs Xaghra Utd
2-0
a.e.t N.Cardona, S.Debono
14.10.90
Final
vs Sannat Lions
0-1
a.e.t

BOV Super Cup

07.06.91
Semi-Final
vs Xaghra Utd
0-0
a.e.t – pen: 3-2
09.06.91
Final
vs Xewkija Tigers
1-0
M.Cremona